PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hai Sắc Hoa Tigôn - Thơ TTKH - Thụy Du diễn ngâmThụy Du
09-10-2012, 09:59 PM
HAI SẮC HOA TI GÔN

Thơ TTKH
Thụy Du diễn ngâm
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMC8wMy9lLzUvInagaMEZTUzYTM3NjhmYWI0OT FhYTBjYjQzYWY3NmVlODI1OTAdUngWeBXAzfEhhaSBT4WeBqvI nagaMEYyBIWeB2EgVGkgR8O0WeBnxUaOG7pXkgRHUgfHw1
http://alobooks.vn/sites/default/files/images/1/hoa-tigon.jpg

thugiangvu
10-10-2012, 05:04 AM
http://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2009/08/hoa-tigon.jpg?w=645Người đẹp nhiều tài quá , ngâm thơ rất khó đó Thuy du ạ, ..., thân mến chúc Thụy Du vui trẻ mãi, mong được nghe thêm nhiều nữa nhé.
Thân mến
Thugiangvũ