PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tin đuọc hay không?mời xemthugiangvu
14-11-2012, 11:18 PM
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vwRPERT3iqI&vq=medium (wlmailhtml:{AA4FE6B4-2E73-4036-A09B-3BDE4659EBF3}mid://00000092/!x-usc:http://www.youtube.com/watch_popup?v=vwRPERT3iqI&vq=medium)

thái thanh tâm
15-11-2012, 07:50 AM
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vwRPERT3iqI&vq=medium (wlmailhtml:{AA4FE6B4-2E73-4036-A09B-3BDE4659EBF3}mid://00000092/!x-usc:http://www.youtube.com/watch_popup?v=vwRPERT3iqI&vq=medium)

Tin sao được ?

thylan
15-11-2012, 09:20 AM
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vwRPERT3iqI&vq=medium (wlmailhtml:{AA4FE6B4-2E73-4036-A09B-3BDE4659EBF3}mid://00000092/!x-usc:http://www.youtube.com/watch_popup?v=vwRPERT3iqI&vq=medium)


Tin sao được ?

TTT

Kể ra chuyện cũng khó tin thật, nhưng thực tế trên thế giới thỉnh thoảng cũng có một số người có những khả năng kỳ diệu, khác thường như vậy đó bác Thái ạ! (TL nghĩ vậyđó!)
Cảm ơn Thu Giang đã sưu tầm
Thy Lan