PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lại chuyện trích dẫnHỒNG THOẠI
27-11-2012, 10:28 AM
Trước hiện tượng trích dẫn dài dòng đang có nguy cơ nở rộ trở lại, xin có thơ rằng :LẠI CHUYỆN TRÍCH DẪN
Trích dẫn dài dông...lại thượng đài
Điều mà tưởng đã bị li khai
Cô này váy xống lê thê. Hãi !
Bác nọ râu ria thậm thượt. Bài !
Lộn xộn làm người xem muốn vái
Lằng nhằng khiến quản lý thèm : " đai "
Xin đừng lặp lại điều này mãi
Nhắc nhở cùng nhau " say go odbye ! "
HỒNG THOẠI

quanlenh
27-11-2012, 11:21 AM
Trước hiện tượng trích dẫn dài dòng đang có nguy cơ nở rộ trở lại, xin có thơ rằng :LẠI CHUYỆN TRÍCH DẪN
Trích dẫn dài dông...lại thượng đài
Điều mà tưởng đã bị li khai
Cô này váy xống lê thê. Hãi !
Bác nọ râu ria thậm thượt. Bài !
Lộn xộn làm người xem muốn vái
Lằng nhằng khiến quản lý thèm : " đai "
Xin đừng lặp lại điều này mãi
Nhắc nhở cùng nhau " say go odbye ! "
HỒNG THOẠI


COPY ... DAI

Trích dẫn đã dài lại ... cóp dai
Đã nhiều ý kiến chuyện chướng tai
Vung trời buông thả trêu thiên hạ
E lắm phiền lòng nỗi riêng ai
Quản lý công tâm xin cứ thẳng
Lằng nhằng phạm luật cứ cho "đai"
Thi nhân há dễ lòng hào sảng
Nỡ để trang nhà chuyện một mai?