PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THÀNH KÍNH PHÂN ƯU - BÀ CỒ NGOẠI CỦA nhỏ Khúc Niệm TừHR PT
27-02-2013, 12:54 AM
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-13071521849271_2248_3237575


Bà Cồ Ngoại của nhỏ Khúc Niệm Từ nhập viện lúc 7 giờ sáng ngày 26/2/2013 dương lịch (nhằm ngày 17 Tháng Giêng năm 2013) và từ trần lúc 12 giờ cùng ngày. Bà Cồ Ngoại hưởng thọ 99 tuổi

HRPT thành kính phân ưu
Kết vòng hoa trắng tiễn đưa bà về vui cùng thiên giới cực lạc vô biên

HR PT
27-02-2013, 01:37 AM
http://images.yume.vn/blog/201205/09/1336531975_366140-nhang.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=roeU_PFlsiN4PM&tbnid=5f2xF23BVcdt7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fyume.vn%2Fcherrydalat%2Farticle%2 Fgui-nen-tram-huong-ve-mien-xa-lam.35D8866B.html&ei=NQEtUZfZEqSkiAeupIHYBw&bvm=bv.42965579,d.aGc&psig=AFQjCNEn7S-JN0QU4i48deOxzAd3SJUmEw&ust=1361990087080569)

Con kính hương bà nhé !

thugiangvu
27-02-2013, 07:00 AM
thành kính chia buồn


thugiangvu

Bạch Hồng Ngọc
27-02-2013, 07:28 AM
Thành kính phân ưu
cùng gia đình của nhỏ Khúc Niệm Từ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-02-2013, 08:49 AM
http://p.vatgia.vn/ir/pictures_fullsize/1/ZGp5MTI3MzA0MTA5Mi5qcGc-/hoa-tang-le-cb11.jpg
Thành kính phân ưu
cùng gia đình của nhỏ Khúc Niệm Từ!
Trần Thị Thanh Liêm kính!

maimo
27-02-2013, 08:59 AM
http://images.yume.vn/blog/201205/09/1336531975_366140-nhang.jpg

Thành kính phân ưu
cùng gia đình của Bé Khúc Niệm Từ!

TM/Ban TTXH - VNTH
Maimo

thylan
27-02-2013, 09:15 AM
Thành kính phân ưu

http://p.vatgia.vn/ir/pictures_fullsize/1/ZGp5MTI3MzA0MTA5Mi5qcGc-/hoa-tang-le-cb11.jpg
Chia buồn cùng gia đình Thành viên nhỏ Khúc Niệm Từ!
Chúc hương hồn cụ được an vui cõi vĩnh hằng

T/M Ban Phân ưu - Chia buồn
Thy Lan

Trần Vi Thông
27-02-2013, 09:36 AM
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-13071521849271_2248_3237575

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG GIA ĐÌNH KHÚC NIỆM TỪ

CẦU CHÚC HƯƠNG HỒN CỤ BÀ SỚM AN NHIÊN CÕI VĨNH HẰNG
Trần Vi Thông

Bùi Bắc Hợp
27-02-2013, 10:11 AM
http://p.vatgia.vn/ir/pictures_fullsize/1/ZGp5MTI3MzA0MTA5Mi5qcGc-/hoa-tang-le-cb11.jpg
Thành kính phân ưu
cùng gia đình của nhỏ Khúc Niệm Từ!

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-02-2013, 10:25 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/tkpu_zps96d4e8f2.jpg

Thành kính phân ưu
cùng gia đình TV Khúc Niệm Từ!

Trần Thị Lợi
27-02-2013, 10:31 AM
http://images.yume.vn/blog/201205/09/1336531975_366140-nhang.jpg

Thành kính chia buồn
cùng toàn thể tang quyến
Mong linh hồn cụ
được siêu thoát về cõi thiên thu

tuyen45-ad
27-02-2013, 12:52 PM
http://tanglephunghung.com/upload/product/1332314595pic002(272).jpg
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG GIA ĐÌNH KHÚC NIỆM TỪ

CẦU CHÚC HƯƠNG HỒN CỤ BÀ SỚM AN LẠC CÕI VĨNH HẰNG

Lương Lương Hòa
27-02-2013, 02:42 PM
thành kính chia buồn cùng gia đình khúc niệm từ

llh

quanlenh
27-02-2013, 03:49 PM
Thành kính phân ưu!

HÀN BĂNG
27-02-2013, 10:28 PM
http://clbhongoccan2013.files.wordpress.com/2012/11/tr-phan-uu1.jpg

suongthu_99
27-02-2013, 10:32 PM
http://i16.photobucket.com/albums/b3/huchim1/ThanhKinhPhanUu.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9fjFPsCcFzLmaM&tbnid=XlWLBAw8-dYhuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ttmv.de%2Findex.php%3Foption% 3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D456%3Athong-bao-va-thanh-kinh-phan-u%26catid%3D80%3Achia-bun%26Itemid%3D180&ei=yyYuUYifG87WrQGVjIGIBQ&bvm=bv.42965579,d.dmQ&psig=AFQjCNFO8huJOLnuTJDRa8P0Di1cNAULYQ&ust=1362063268627297)

VOUU
27-02-2013, 10:38 PM
http://www.tredeponline.com/post/wp-content/uploads/2013/02/Ph%C3%A2n-%C6%B0u-3.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=htungapCdF_-RM&tbnid=0hx0Zz2vRJ3eSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tredeponline.com%2Fpost%2Farc hives%2F31353%2Fphan-%25C6%25B0u-3-2&ei=sSguUcnJA8X0qQGW_4H4AQ&bvm=bv.42965579,d.dmQ&psig=AFQjCNFO8huJOLnuTJDRa8P0Di1cNAULYQ&ust=1362063268627297)

UYỂN NHI
28-02-2013, 12:41 AM
http://3.bp.blogspot.com/-f0LMS8KgiTY/TfKcuxWO31I/AAAAAAAABK0/mgGH3Mas4b0/s640/VongHoa-01%255B1%255D.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZKnpuSUUpS8MKM&tbnid=kuNMvxgTk5tU1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnktsh.blogspot.com%2F2011%2F06%2F uoc-tin-buon-thieu-ta-tran-inh-kha-nh.html&ei=DEUuUcy1CcfA2AX234H4Dg&bvm=bv.42965579,d.aWc&psig=AFQjCNFALjUN3GK9BOhOOUKzBL2GYGAlFA&ust=1362073174191809)

thutím
28-02-2013, 01:21 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH.nGUYỆN HƯƠNG HỒN CỤ ĐƯỢC SIÊU THOÁT.
thutim

nguyenchihiep
28-02-2013, 06:17 AM
Thành kính phân ưu

DNT
28-02-2013, 11:04 AM
http://i218.photobucket.com/albums/cc81/thieuphu/phanuu/Kranz_01.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH T/V KHÚC NIỆM TỪ

Trương Minh Thuận
28-02-2013, 03:06 PM
thành kính phân ưu cùng gia đình bạn khúc niệm từ

Phong Trần
28-02-2013, 04:37 PM
Thành kính phân ưu cùng gia đình nhỏ Khúc Niệm Từ!

KHÚC NIỆM TỪ
02-03-2013, 02:27 AM
Vâng ạ !

Cháu xin chân thành cảm ơn quý cô, chú, bác ... đã phân ưu bà CỒ của cháu ! Cháu cảm động lắm ạ !
Ngày mai, thứ Bảy 02.3.2013, vào lúc 11 giờ Việt Nam đồng hồ, linh cữu của CỒ sẽ được an táng !

Kính bút
Khúc Niệm Từ