PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang câu đối dịchTRẦN THỊ THANH LIÊM
16-03-2013, 06:38 PM
MỘT SỐ CÂU ĐỐI NĂM TỴ CỦA TRUNG QUỐC

Câu 1:
龙驾祥云门接福
蛇浮瑞气户迎春
(Long giá tường vân môn tiếp phúc
Xà phù thụy khí hộ nghênh xuân)

Phỏng dịch:
Rồng cưỡi mây lành, nhà đón phúc
Rắn dâng điềm tốt, hộ mừng xuân

Câu 2:
龙抖雄姿归大海
蛇含瑞气舞新春
(Long đẩu hùng tư quy đại hải
Xà hàm thụy khí vũ tân xuân)

Phỏng dịch:
Rồng vươn dáng đẹp quay về biển
Rắn ngậm điều lành múa đón xuân

Câu 3:
金蛇狂舞繁荣景
玉燕喜迎幸福春
(Kim xà cuồng vũ phồn vinh cảnh
Ngọc yến hỉ nghênh hạnh phúc xuân)

Phỏng dịch:
Én ngọc đón chào xuân hạnh phúc
Rắn vàng múa lượn cảnh phồn vinh


Câu 4:
盛世龙腾迎胜利
新春蛇舞报平安
(Thịnh thế long đằng nghênh thắng lợi
Tân xuân xà vũ báo bình an)


Phỏng dịch:
Đời thịnh rồng bay mừng thắng lợi
Xuân vui rắn lượn báo bình an

Câu 5:
佳节舞龙蛇千家敛福
东风荣草木万户迎春
(Giai tiết vũ long xà thiên gia liễm phúc
Đông phong vinh thảo mộc vạn hộ nghênh xuân)

Phỏng dịch:
Ngày tết rồng rắn múa tung tăng, ngàn nhà hưởng phúc
Gió đông cỏ cây lên mơn mởn, muôn hộ mừng xuân

Câu 6:
蛇岁纳吉祥风催梅柳添春色
葵花向红阳鹊啭城乡报福音
(Xà tuế nạp cát tường, phong thôi mai liễu thiêm xuân sắc
Quỳ hoa hướng hồng dương, thước chuyển thành hương báo phúc âm)

Phỏng dịch:
Năm rắn nhận điều may, làn gió đẩy đưa, cành liễu đóa mai xuân thêm thắm
Hoa quỳ chào nắng đẹp, chim khuyên ríu rít, nông thôn thành phố phúc càng nhiều

Câu 7:
龙年皆有腾飞志
蛇岁更怀奋发情
(Long niên giai hữu đằng phi chí
Xà tuế cánh hoài phấn phát tình)Phỏng dịch:
Năm rồng ý chí đều bay bổng
Tết rắn tinh thần lại sục sôi
(Nguyễn Hữu Thăng – sưu tầm và dịch)