PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khi người đàn ông khócSao Hôm
20-03-2013, 12:31 PM
Cái sướng này của đàn ông đặc biệt đến nỗi không thể dùng lời để diễn tả được.

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-7bfbf0.jpg

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-100842.jpg

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-f65959.jpg

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-fe4317.jpg

Đấy là với bồ, còn với vợ thì sao?

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-aaf154.jpg

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-6e1f2b.jpg

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-659310.jpg

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/4/0/null-d971e9.jpg

Theo TTC


Sưu tầm trên mạng