PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiếng hát Bé Minh Thùythylan
07-05-2013, 08:16 AM
Kính mời cả nhà thưởng thức tiếng hát của Thành viên nhí DĐ VNTH

Nhạc phẩm: TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
Sáng tác: Phạm Tuyên
Tiếng hát: Bé Minh Thùy

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wNS8wNi9mL2UvInagaMEZmU1ZWMyYjBmMDU1Zm JkZTJjMGE2ZDdmYWNlYTgyYWYdUngWeBXAzfFRp4WeBq_WeBmm UsICgY2h1w7RdUngZyB2w6AgWeBmfhdUng41dUngIGPhdUng51 8QsOpIE1pWeBmggVGjDdUngXl8fDmUsIC