PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quân tử cũng mệt lử với đàn bà.Sao Hôm
19-05-2013, 10:50 AM
Quân tử cũng mệt lử với đàn bà.
Khi chưa kết hôn

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-16/1368671212-truyen-tranh-hai-1.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-16/1368671212-truyen-tranh-hai-2.jpg

Một buổi tối.

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-16/1368671212-truyen-tranh-hai-3.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-16/1368671212-truyen-tranh-hai-4.jpgMei Ying - dịch
Sưu tầm trên mạng