PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Việc gì mạo hiểm nhất thế giới?Sao Hôm
28-05-2013, 10:10 AM
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369705146-truyen-tranh-hai-1.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369705146-truyen-tranh-hai-2.jpg

Và đây là một đúc kết.

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369705146-truyen-tranh-hai-3.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369705146-truyen-tranh-hai-4.jpg


Sưu tầm trên mạng.

thái thanh tâm
28-05-2013, 12:45 PM
Thế gian đa phần dốt
Chỉ rất ít người khôn
Họ tránh việc kết hôn

28.5.13 - TTT