PDA

Xem phiên bản đầy đủ : bonsai tiểu cảnhthugiangvu
07-07-2013, 08:36 AM
BONSAI TIỂU CẢNH

***
http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.2&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao


Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.3&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Ngỡ chỉ là một cuộc chơi
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân.


Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời mênh mông.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Trần gian mắc đọa nợ nần
Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

Ta nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

Đơn sơ thôi những nụ cười
Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau.http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.7&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.8&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.9&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.10&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Núi là núi, sông là sông
Thiền là một tách trà nồng trên tay.


Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng
Vầng trăng xuyên biển nước không xao.http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.12&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Khói trần bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng trải qua miền quạnh hiu.


Trần gian mỏng mộng vô thường
Đường xa mời mệt tôi nhường nhịn tôi.


Trải qua mấy bận long đong
Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.13&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Cuộc đời bao khúc bể dâu
Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên.

http://f1250.mail.vip.ne1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f81379%5fAK5oimIAAAgsU dhu6QAAAMiE6Kw&pid=2.14&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
Nếu biết vô thường cơn sóng lặng
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi.

nguyenxuan
07-07-2013, 09:43 AM
Đời người thiếu vắng lời ru
Giàu sang quyền quý thiên thu vẫn nghèo