PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ dịch Hán Việt - Trần Thị Thanh LiêmTRẦN THỊ THANH LIÊM
13-07-2013, 09:35 AM
DỊCH THƠ PHAN ĐÌNH PHÙNG

CHỮ HÁN:
臨終時作
潘廷逢
戎場奉命十更冬,
武略依然未奏功。
窮戶嗷天難宅雁,
匪徒遍地尚屯蜂。
九重車駕關山外,
四海人民水火中。
責望愈隆憂愈重,
將門深自愧英雄

ÂM HÁN VIỆT:

LÂM CHUNG THỜI TÁC
Phan Đình Phùng

Nhung trường phụng mệnh thập canh đông,
Võ lược y nhiên vị tấu công.
Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn,
Phỉ đồ biến địa thượng đồn phong.
Cửu trùng xa giá quan san ngoại,
Tứ hải nhân dân thuỷ hoả trung.
Trách vọng dũ long ưu dũ trọng ,
Tướng môn thâm tự quý anh hùng.

DỊCH RA NGHĨA TIẾNG VIỆT:

LÀM THƠ TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm,
Mưu lược đánh giặc vẫn chưa nên được việc gì.
Dân chúng cùng đường đói khổ kêu trời như đàn nhạn không có chỗ ở,
Bọn giặc còn đóng đồn như ong khắp mọi nơi.
Xa giá của vua đang ở ngoài quan sơn,
Nhân dân bốn bể như sống trong nước sôi lửa bỏng.
Trách nhiệm càng cao thì mối lo càng lớn,
Nghĩ mình cũng trong cửa tướng, mà riêng thẹn với tiếng anh hùng.

DỊCH THƠ:

TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
Phan Đình Phùng

Ở mệnh quan trường đã chục đông
Quân điều võ lược chửa thành công
Inh trời hộ đói tràn như nhạn
Dậy đất quân tà nổi tợ ong
Điệu giá cửu trùng chơi xứ ngoại
Đày dân tứ hải lụi than hồng
Càng cao trách nhiệm thêm sầu não
Luống thẹn cho thân chữ kiệt hùng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm dịch

HuyenLam
13-07-2013, 10:36 AM
DỊCH THƠ PHAN ĐÌNH PHÙNG

CHỮ HÁN:
臨終時作
潘廷逢
戎場奉命十更冬,
武略依然未奏功。
窮戶嗷天難宅雁,
匪徒遍地尚屯蜂。
九重車駕關山外,
四海人民水火中。
責望愈隆憂愈重,
將門深自愧英雄

ÂM HÁN VIỆT:

LÂM CHUNG THỜI TÁC
Phan Đình Phùng

Nhung trường phụng mệnh thập canh đông,
Võ lược y nhiên vị tấu công.
Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn,
Phỉ đồ biến địa thượng đồn phong.
Cửu trùng xa giá quan san ngoại,
Tứ hải nhân dân thuỷ hoả trung.
Trách vọng dũ long ưu dũ trọng ,
Tướng môn thâm tự quý anh hùng.

DỊCH RA NGHĨA TIẾNG VIỆT:

LÀM THƠ TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm,
Mưu lược đánh giặc vẫn chưa nên được việc gì.
Dân chúng cùng đường đói khổ kêu trời như đàn nhạn không có chỗ ở,
Bọn giặc còn đóng đồn như ong khắp mọi nơi.
Xa giá của vua đang ở ngoài quan sơn,
Nhân dân bốn bể như sống trong nước sôi lửa bỏng.
Trách nhiệm càng cao thì mối lo càng lớn,
Nghĩ mình cũng trong cửa tướng, mà riêng thẹn với tiếng anh hùng.

DỊCH THƠ:

TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
Phan Đình Phùng

Ở mệnh quan trường đã chục đông
Quân điều võ lược chửa thành công
Inh trời hộ đói tràn như nhạn
Dậy đất quân tà nổi tợ ong
Điệu giá cửu trùng chơi xứ ngoại
Đày dân tứ hải lụi than hồng
Càng cao trách nhiệm thêm sầu não
Luống thẹn cho thân chữ kiệt hùng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm dịch
Sis Trần Thanh Liêm dịch bài Đường Luật nầy quá hay , cảm phục.
xin phỏng dịch theo cho vui..Dịch đúng luật như sis quá khó !

Phỏng Dịch

Quan trường lãnh lệnh đã mười đông
Chiến lược đến giờ tính chửa xong
Kẻ đói vang trời kêu tựa nhạn
Quân thù dậy đất thét như ong
Xe đưa Thánh Thương ...ra sơn ngoại
Để lại nhân dân ...chốn lửa hồng
Trách nhiệm càng cao lòng rất nặng
Tướng quân hai chữ thẹn anh hùng
HL

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 04:20 PM
TẬN
(Phỏng tác Lâm Chung Thời Tác của Phan Đình Phùng)

Mười năm phụng mệnh chốn quan trường
Chiến sự chưa thành lọ tán dương
Nhạn réo vang trời dân kiếm chỗ
Ong tràn ngợp đất giặc dồn nương
Chín tầng giá ngự trời mây ấp
Bốn bể tôi đòi nước lửa vương
Trách nhiệm thêm nhiều, thêm khổ trí
Tướng quân hổ thẹn chữ anh cường.

VMT 13/07/2013

Nắng Xuân
14-07-2013, 08:54 AM
TRỐI TRĂNG
(Phỏng dịch LÂM CHUNG THỜI TÁC của Phan Đình Phùng)

Sa trường lĩnh mệnh chục tròn đông
Đuổi giặc vào ra chửa thuận dòng
Đói khổ ran trời như biển nhạn
Gian tà rợp đất tựa rừng ong
Xe Vua mỏi rã biên cương ải
Phận chúng lầm than nước lửa vòng
Trách nhiệm cao dày luôn khắc khoải
Càng thêm hổ thẹn cánh chim hồng.

Nắng Xuân
July 14, 2013

nguyenxuan
15-07-2013, 10:30 PM
TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
(Phỏng dịch LÂM CHUNG THỜI TÁC - Phan Đình Phùng)

Quan trường lĩnh mệnh đã mười đông
Chiến sự chưa thành há kể công
Dân đói mất nhà tan ổ nhạn
Giặc tà dựng bốt dậy bầy ong
Cửu trùng chọn nẻo rời biên trốn
Tứ hải kêu trời chịu lửa nung
Trách nhiệm càng cao càng khổ não
Lòng riêng hổ thẹn tiếng anh hùng.

Nguyên Xuân
14/7/2013

Lê Đức Mẫn
12-08-2013, 05:49 AM
THƠ LÚC LÂM CHUNG
Phò vua chinh chiến chục năm ròng
Mưu lược diệt thù khó báo công
Khốn khổ đời dân như kiếp nhạn
Tràn lan đồn giặc tựa bầy ong
Giá đi vua lánh ngoài biên ải
Lửa cháy dầu sôi khắp cộng đồng
Gánh nặng càng nhiều càng nẫu dạ
Thẹn nơi cửa tướng tiếng anh hùng.
Nguyễn Hữu Thăng dịch

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-08-2013, 04:30 PM
DỊCH THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU

代人 戲筆
阮攸

錯落人家珥水滨,
居然別占一城春。
東西橋閣兼天起,
胡漢衣冠特地分。
苜蓿秋驕金勒馬,
葡萄春醉玉樓人。
年年自得繁華勝,
不管南溟幾度塵。

Đại nhân hí bút
Nguyễn Du (1766-1820)

Thác lạc nhân gia Nhĩ thuỷ tân
Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân.
Đông tây kiều các kiêm thiên khởi,
Hồ Hán y quan đặc địa phân.
Mục túc thu kiêu kim lặc mã,
Bồ đào xuân tuý ngọc lâu nhân.
Niên niên tự đắc phồn hoa thắng,
Bất quản Nam minh kỷ độ trần

Dịch nghĩa:
Thay người múa bút

Nhà người san sát trên bến sông Nhị
Ngang nhiên chiếm riêng cảnh xuân của một thành.
Bên đông bên tây cầu và gác cao tới trời.
Áo mũ người Hồ kẻ Hán phân chia khác biệt.
Mùa thu, ngựa kiêu hãnh đeo dàm vàng ăn cỏ linh lăng.
Ngày xuân, người ở lầu ngọc say sưa rượu nho
Năm này qua năm khác hưởng cảnh phồn hoa,
Không bận lòng biển Nam bao lần gió bụi.

Chú thích:
- Nhĩ Hà: Nhĩ thủy, tức sông Hồng, đoạn chảy qua thành Thăng Long xưa.
- Hồ Hán:Chỉ người Thượng và người Kinh Việt Nam

VIẾT ĐÙA THAY NGƯỜI KHÁC
Nguyễn Du

Nhà chen bến Nhĩ mọc xô bồ
Chiếm dụng trong thành cả một khu
Ngất nghểu Đông Tây cầu gác dựng
Xênh xang Hồ Hán áo quần phô
Ngựa vàng thu biếc ăn lăng cỏ
Người ngọc xuân hồng nhắm rượu nho
Tận hưởng giàu sang và tự mãn
Màng chi Nam quốc nhục cơ đồ.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 20/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

VIẾT ĐÙA THAY NGƯỜI KHÁC
Nguyễn Du

Nhà ken Bến Nhị cảnh xô bồ
Choán cả khung trời mọc nhấp nhô
Ngất nghểu trời mây cầu gác dựng
Xênh xang áo mũ Hán Hồ phô
Mùa thu ngựa hãnh xài lăng cỏ
Gác ngọc người kiêu chuốc rượu nho
Lạc thú phồn hoa chìm đắm thưởng
Mặc cho thế cuộc bụi tung mờ.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 21/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm dịch

PHẠM MINH KHÔI
21-08-2013, 08:22 PM
Xin góp cùng cô Thanh Liêm một bài dịch thơ Nguyễn Du nhé!Nguyễn Du
春夜
阮攸

黑夜韶光何處尋
小囪開處柳陰陰
江湖病到氫時久
風雨春隨一夜深
跽旅多年燈賀淚
家香千哩月中心
南臺村外龍江水
一片寒聲送古今

Phiên âm : XUÂN DẠ
Nguyễn Du

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm
Tiểu song khai xứ liễu âm âm.
Giang hồ bệnh đáo kinh thì cửu
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm.
Kỵ lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
Nam Đài thôn ngoại Long Giang thủy
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm(kim)


Dịch thơ I : ĐÊM XUÂN

Đêm tối vầng dương đâu chốn tìm
Nhìn qua cửa sổ liễu râm im .
Giang hồ bệnh mãn lâu chưa dứt
Mưa gió xuân tùy lắng giữa đêm.
Đất khách nhiều năm đèn ánh lệ
Quê nhà nghìn dặm nguyệt soi tim.
Nam Đài ngoài xóm sông Long* chảy
Sóng lạnh xuôi dòng tiễn cổ kim.
Phạm Minh Khôi(dịch)


Dịch ra lục bát : ĐÊM XUÂN

Đêm dày chẳng thấy ánh dương
Ngoài song liễu rủ như thương nỗi mình.
Giang hồ bệnh mãn buồn tênh
Xuân về mưa gió dập dềnh đêm nay.
Dưới đèn lữ khách lệ đầy
Trăng ơi có thấu lòng này nhớ quê ?
Nam Đài thôn nước bốn bề
Long Giang* sóng lạnh dội về xa xăm.
Phạm Minh Khôi (dịch)
*Long Giang: sông Lam

PHAN THỊ THANH MINH
06-09-2013, 08:10 PM
THANH BÌNH ĐIỆU


清平調
李白

[一]
雲想衣裳花想容
春風拂檻露華濃
若非群玉山頭見
會向瑤臺月下逢

[二]
一枝紅豔露凝香
雲雨巫山枉斷腸
借問漢宮誰得似
可憐飛燕倚新妝

[三]
名花傾國兩相歡
長得君王帯笑看
解釋春風無限恨
沈香亭北倚闌干Phiên âm : THANH BÌNH ĐIỆU

I. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng

II. Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường
Tá vấn Hán cung thùy đắc tự
Khả lân Phi Yến ỷ tân trang.

III. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan
Trường đắc quân vương đới tiếu khang
Giải thích xuân phong vô hạn hận
Trầm hương đình bắc ỷ lan can

Dịch thơ : KHÚC CA THANH BÌNH

I. Nhìn mây tưởng áo, hoa như mặt
Sương gió xuân lay đẹp trước hiên
Không thấy nàng nơi Quần Ngọc ấy
Dao Đài dưới nguyệt gặp người tiên

II. Cánh hồng đẹp đọng sương thơm ngát
Thần nữ Vu Sơn tỵ với nàng
Cung Hán xưa ai người sánh được
Thương thay Phi Yến phải tân trang

III. Nàng như hoa tuyệt vời nghiêng nước
Vua mãi cười trông ngắm,hỏi han
Tiêu mối hận vô cùng của gió
Bắc Trầm Hương đứng tựa lan can.

Phan Thị Thanh Minh - dịch thơ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-09-2013, 03:42 PM
雲屯
阮廌
路入雲屯山復山,
天恢地設付奇觀。
一盤藍碧澄明鏡,
萬斛鴉青鬌翠鬟。
宇宙頓清塵海岳,
風波不動鐵心肝。
望中岸草萋萋綠,
道是藩人駐舶灣。

Vân Đồn
Nguyễn Trãi
Lộ nhập Vân Đồn sơn phục sơn,
Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan.
Nhất bàn lam bích trừng minh kính,
Vạn hộc nha thanh đỏa thúy hoàn.
Vũ trụ đốn thanh trần hải nhạc,
Phong ba bất động thiết tâm can.
Vọng trung ngạn thảo thê thê lục,
Đạo thị phiên nhân trú bạc loan

Dịch nghĩa:
Vân Đồn
Đường vào Vân Đồn núi non trùng điệp
Trời đất cao rộng rõ là cảnh diệu kỳ
Một mặt nước xanh biếc, trong như gương sáng
Hàng vạn chiếc ô màu huyền xanh như mái tóc rủ
Vũ trụ bỗng hiện rõ qua dáng núi và biển
Sóng gió chẳng lay chuyển được tâm can vững chắc
Nhìn vào thấy bờ cỏ màu xanh rờn
Thấy nói người láng giềng xưa từng đỗ thuyền trong vịnh.

Chú thích:
Vân Đồn: Thuộc tỉnh Quảng Ninh, nơi có núi Đoạn Sơn. Giữa hai ngọn núi (đoạn sơn) có con sông chảy, có cắm tiêu làm cửa vịnh, ven sông có dân ở. Đời Lý Trần (1010 - 1400) có thương thuyền nước ngoài đến đậu buôn bán.

Dịch thơ:
Đường tới Vân Đồn núi dọc ngang
Trời cao đất rộng thực kỳ quan
Nước như gương sáng soi biêng biếc
Ô tựa tóc đen xếp bạt ngàn
Vũ trụ hiện hình trong núi biển
Phong ba thua chí trước tim gan
Mắt nhìn bờ cỏ xanh ngăn ngắt
Nhớ thủa đỗ thuyền khách ngoại bang.
(NHT dịch )

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-11-2013, 05:37 PM
Quy Côn Sơn chu trung tác
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
歸崑山舟中作
阮廌
十年飄轉嘆蓬萍
歸思搖搖日似旌
幾托夢魂尋故里
空將血淚洗先塋
兵餘斤斧嗟難禁
客裡江山只此情
鬱鬱寸懷無奈處
船窗推枕到天明

- Phiên âm -
Quy Côn Sơn chu trung tác
Nguyễn Trãi

Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình
Qui tứ dao dao nhật tự tinh
Kỉ thác mộng hồn tầm cố lí
Không tương huyết lệ tẩy tiên oanh
Binh dư cân phủ ta nan cấm
Khách lí giang sơn chỉ thử tình
Uất uất thốn hoài vô nại xứ
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh

- Dịch nghĩa -
Trong thuyền về Côn Sơn cảm tác
Mười năm phiêu giạt than thân bồng bèo
Lòng muốn về ngày ngày lay động như đuôi cờ
Bao lần nhờ chiêm bao đi tìm làng cũ
Luống đem nước mắt lẫn máu rửa mồ tổ tiên
Sau cơn binh lửa, thương ơi, nạn búa rìu khó ngăn
Non sông đất khách chỉ đeo đẳng mối tình này
Tấc lòng bùi ngùi chẳng biết làm sao
Nằm ở cửa sổ thuyền trăn trở gối đến sáng

- Dịch thơ -
CẢM TÁC TRONG THUYỀN VỀ CÔN SƠN
Mười năm trôi dạt phận chòng chành
Nỗi nhớ quê nhà mãi quẩn quanh
Muốn gửi mộng hồn nơi cố quận
Mong hòa huyết lệ mộ cha anh
Lửa binh rìu búa nào xong tội
Non nước quê hương mãi vẹn tình
Lòng dạ bùi ngùi sao khó tả
Xuôi thuyền trằn trọc suốt năm canh.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Lính thủy
06-02-2014, 07:23 PM
Nguyên tiêu

https://www.youtube.com/watch?featur...&v=L5VY4WsApk8

Ngọc Châu
06-02-2014, 10:07 PM
Thanh Liêm ạ, Ngọc Châu có học 6 năm Trung Văn ở trường phổ thông nhưng quên hết rồi (một phần do không thích anh bạn Vàng phương bắc- nói thật lòng với TL như thế)
May là còn biết cách tra từ điển Hán Việt nhưng cũng chẳng mấy khi sờ đến. Năm ngoái bác Phạm Thành Nhân tặng NC cuốn "108 bài thơ đường chọn dịch", NC nhận nhiệm vụ giới thiệu lên các trang Web văn chương, nhân thể mỗi bài lại dịch thêm một bản thơ nữa cho phong phú. Gửi cho
chuyện gia tiếng Trung đọc vài bản mới dịch nhá:


69. CHU TRUNG NGẪU THÀNH KỲ 1

(Nguyễn Trãi)
Nguyên tác: 舟 中 偶 成 其 一
雨 後 春 潮 漲 海 門
天 風 吹 起 浪 花 噴
半 林 殘 照 篩 煙 樹
隔 水 孤 鐘 搗 月 村
風 景 可 人 詩 入 畫
湖 山 滿 目 酒 盈 樽
舊 遊 歷 歷 余 曾 記
往 事 重 尋 只 夢 魂
Phiên âm: Chu trung ngẫu thành
Vũ hậu xuân triều trướng hải môn,
Thiên phong xuy khởi lãng hoa bồn.
Bán lâm tàn chiếu si yên thụ,
Cách thủy cô chung đảo nguyệt thôn.
Phong cảnh khả nhân thi nhập hoạ,
Hồ sơn mãn mục tửu doanh tôn.
Cựu du lịch lịch dư tăng ký,
Vãng sự trùng tầm chỉ mộng hồn
Dịch thơ:
Trên thuyền ngẫu hứng thành thơ

Phạm Đình Nhân
Dịch 2011

Mưa ngớt triều dâng sóng biển lên
Gió bay thổi cuốn sóng hoa tiên
Bên rừng nắng chiếu cây nghiêng ngả
Dưới bến chuông ngân bóng nguyệt rền
Phong cảnh giúp người thơ với họa
Núi hồ thỏa mắt rượu thêm men
Cuộc chơi ngày ấy nay còn nhớ
Việc cũ dường như giấc mộng hiền

Ngẫu hứng trên thuyền

Ngọc Châu
Dịch 2013

Mưa ngớt triều dâng sóng lên
Gió bay bay thổi hoa tiên bọt trào
Ngả nghiêng rừng, nắng chiếu vào
Chuông ngân bóng nguyệt đẹp sao bến đò
Thiên nhiên tạo ý nhạc, thơ
Hồ xanh, núi biếc men chờ khách say
Cuộc vui ngày ấy đến nay
Nhớ hoài như giấc mộng say đêm lành.

49. KHUÊ OÁN

Vương Xương Linh
Nguyên tác : 閨 怨
閨 中 少 婦 不 知 愁
春 日 凝 粧 上 翠 樓
忽 見 陌 頭 楊 柳 色
悔 教 夫 壻 覓 封 侯

Phiên âm: Khuê oán
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Dịch thơ :
Hận phòng the
Phạm Đình Nhân
Dịch 2007

Phòng the thiếu phụ há chi sầu,
Tô điểm, ngày xuân lên trước lầu.
Bỗng thấy ven đường vương sắc liễu,
Hối xui chàng kiếm tước phong hầu.

Nỗi lòng khuê phụ
Ngọc Châu
Dịch 2005

Tươi trẻ nàng đâu biết nỗi sầu.
Điểm trang xuân sắc bước lên lầu.
Ngắm đường xanh liễu lòng chợt hối.
Xui chàng chinh chiến mộng "phong hầu".

50. TÂY CUNG XUÂN OÁN
Nguyên tác : 西 宮 春 怨
西 宮 夜 靖 百 花 香
慾 卷 珠 帘 春 恨 長
邪 抱 雲 和 深 見 月
嚨 巃 澍 色 印 昭 扬

Phiên âm : Tây cung xuân oán
Tây cung dạ tĩnh bách hoa hương,
Dục quyển châu liêm xuân hận trường,
Tà bão Vân hoà thâm kiến nguyệt,
Mông lung thụ sắc ấn Chiêu Dương.
Dịch thơ :
Oán hận mùa xuân ở Tây cung

Phạm Đình Nhân
Dịch 2006

Đêm thanh hoa ngát chốn Tây cung,
Gượng vén rèm châu hận nhớ mong,
Ôm ấp cung đàn trăng sáng tỏ,
Chiêu Dương cây khuất b óng mông lung

Oán hận mùa xuân ở Tây cung

Ngọc Châu
Dịch 2013

Đêm thanh hoa ngát Tây cung
Vén rèm vừa hận vừa mong một người
Ôm đàn dạo dưới trăng ngời
Mông lung cây khuất bóng trời Chiêu Dương

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-02-2014, 11:22 PM
Thanh Liêm ạ, Ngọc Châu có học 6 năm Trung Văn ở trường phổ thông nhưng quên hết rồi (một phần do không thích anh bạn Vàng phương bắc- nói thật lòng với TL như thế)
May là còn biết cách tra từ điển Hán Việt nhưng cũng chẳng mấy khi sờ đến. Năm ngoái bác Phạm Thành Nhân tặng NC cuốn "108 bài thơ đường chọn dịch", NC nhận nhiệm vụ giới thiệu lên các trang Web văn chương, nhân thể mỗi bài lại dịch thêm một bản thơ nữa cho phong phú. Gửi cho
chuyện gia tiếng Trung đọc vài bản mới dịch nhá:


69. CHU TRUNG NGẪU THÀNH KỲ 1

(Nguyễn Trãi)
Nguyên tác: 舟 中 偶 成 其 一
雨 後 春 潮 漲 海 門
天 風 吹 起 浪 花 噴
半 林 殘 照 篩 煙 樹
隔 水 孤 鐘 搗 月 村
風 景 可 人 詩 入 畫
湖 山 滿 目 酒 盈 樽
舊 遊 歷 歷 余 曾 記
往 事 重 尋 只 夢 魂
Phiên âm: Chu trung ngẫu thành
Vũ hậu xuân triều trướng hải môn,
Thiên phong xuy khởi lãng hoa bồn.
Bán lâm tàn chiếu si yên thụ,
Cách thủy cô chung đảo nguyệt thôn.
Phong cảnh khả nhân thi nhập hoạ,
Hồ sơn mãn mục tửu doanh tôn.
Cựu du lịch lịch dư tăng ký,
Vãng sự trùng tầm chỉ mộng hồn
Dịch thơ:
Trên thuyền ngẫu hứng thành thơ

Phạm Đình Nhân
Dịch 2011

Mưa ngớt triều dâng sóng biển lên
Gió bay thổi cuốn sóng hoa tiên
Bên rừng nắng chiếu cây nghiêng ngả
Dưới bến chuông ngân bóng nguyệt rền
Phong cảnh giúp người thơ với họa
Núi hồ thỏa mắt rượu thêm men
Cuộc chơi ngày ấy nay còn nhớ
Việc cũ dường như giấc mộng hiền

Ngẫu hứng trên thuyền

Ngọc Châu
Dịch 2013

Mưa ngớt triều dâng sóng lên
Gió bay bay thổi hoa tiên bọt trào
Ngả nghiêng rừng, nắng chiếu vào
Chuông ngân bóng nguyệt đẹp sao bến đò
Thiên nhiên tạo ý nhạc, thơ
Hồ xanh, núi biếc men chờ khách say
Cuộc vui ngày ấy đến nay
Nhớ hoài như giấc mộng say đêm lành.

49. KHUÊ OÁN

Vương Xương Linh
Nguyên tác : 閨 怨
閨 中 少 婦 不 知 愁
春 日 凝 粧 上 翠 樓
忽 見 陌 頭 楊 柳 色
悔 教 夫 壻 覓 封 侯

Phiên âm: Khuê oán
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Dịch thơ :
Hận phòng the
Phạm Đình Nhân
Dịch 2007

Phòng the thiếu phụ há chi sầu,
Tô điểm, ngày xuân lên trước lầu.
Bỗng thấy ven đường vương sắc liễu,
Hối xui chàng kiếm tước phong hầu.

Nỗi lòng khuê phụ
Ngọc Châu
Dịch 2005

Tươi trẻ nàng đâu biết nỗi sầu.
Điểm trang xuân sắc bước lên lầu.
Ngắm đường xanh liễu lòng chợt hối.
Xui chàng chinh chiến mộng "phong hầu".

50. TÂY CUNG XUÂN OÁN
Nguyên tác : 西 宮 春 怨
西 宮 夜 靖 百 花 香
慾 卷 珠 帘 春 恨 長
邪 抱 雲 和 深 見 月
嚨 巃 澍 色 印 昭 扬

Phiên âm : Tây cung xuân oán
Tây cung dạ tĩnh bách hoa hương,
Dục quyển châu liêm xuân hận trường,
Tà bão Vân hoà thâm kiến nguyệt,
Mông lung thụ sắc ấn Chiêu Dương.
Dịch thơ :
Oán hận mùa xuân ở Tây cung

Phạm Đình Nhân
Dịch 2006

Đêm thanh hoa ngát chốn Tây cung,
Gượng vén rèm châu hận nhớ mong,
Ôm ấp cung đàn trăng sáng tỏ,
Chiêu Dương cây khuất b óng mông lung

Oán hận mùa xuân ở Tây cung

Ngọc Châu
Dịch 2013

Đêm thanh hoa ngát Tây cung
Vén rèm vừa hận vừa mong một người
Ôm đàn dạo dưới trăng ngời
Mông lung cây khuất bóng trời Chiêu Dương

Thơ dịch của huynh Ngọc Châu chân thực mượt mà, hay đó H ạ!
Bái phục, bái phục!
Rất mong được gặp H tại Hà thành nhân Rằm tháng Giêng này ạ!
Trân trọng!
M TTTL

PHAN THỊ THANH MINH
07-02-2014, 01:08 AM
Phan Thị Thanh Minh (Hà Nội)
dịchThời Vua Minh Mạng, Nguyễn Du đước cử làm chánh sứ sang Nhà Thanh báo tang vua Gia Long mất và cầu phong. Trong thời kỳ này ông có làm một số bài thơ, xin trích dịch 4 bài nói lên những tâm sự và nhận xét, phê phán của ông:

1) 幕 府 即 事 - Mạc phủ tức sự
阮 攸 - Nguyễn Du (1765–1820)

Nguyên văn chữ Hán:
徹 夜 鑼 聲 不 暫 停
孤 燈 相 對 到 天 明
經 旬 去 國 心 如 死
一 路 逢 人 面 盡 生
山 麓 積 泥 深 沒 馬
谿 泉 伏 怪 老 成 精
客 情 至 此 已 無 限
又 是 燕 山 萬 里 行

Phiên âm Hán Việt:
Triệt dạ la thanh bất tạm đình
Cô đăng tương đối đáo thiên minh
Kinh tuần khứ quốc tâm như tử
Nhất lộ phùng nhân diện tận sinh
Sơn lộc tích nê thâm một mã
Khê tuyền phục quái lão thành tinh
Khách tình chí thử dĩ vô hạn
Hựu thị Yên sơn vạn lý hành
Nguyễn Du
Dịch nghĩa:
Suốt đêm, tiếng thanh la không ngớt.
Ta ngồi bên ngọn đèn cô đơn cho đến sáng.
Xa nước mấy tuần, lòng như chết.
Dọc đường gặp toàn người lạ.
Ở chân núi bùn ngập đến bụng ngựa.
Quái vật ẩn nấp hai bên bờ suối lâu ngày đã thành tinh.
Đến đây, tình cảm người viễn khách đã vô hạn rồi.
Huống chi cuộc hành trình đến Yên sơn (kinh đô) còn vạn dặm.

Dịch thơ:
KỂ CHUYỆN Ở MẠC PHỦ

Tiếng thanh la đánh suốt thâu đêm
Đến sáng một mình bên ngọn đèn
Nhớ nước lòng buồn như muốn chết
Đi đường người gặp chẳng hề quen
Bùn lầy chân núi lún thân ngựa
Tinh quái bên khe ẩn xác hèn (già)
Tình cảm tha hương không có hạn
Huống đường vạn dặm tới non Yên.
Phan Thị Thanh Minh
(Hà Nội) dịch thơ