PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chân dung các vị vua triều nguyễnthugiangvu
11-04-2014, 07:42 AM
CHÂN DUNG CÁC VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN- KINGS of Nguyen Dynasty


Chân dung các vị vua triều Nguyễn được khắc họa qua những họa phẩm tuyệt đẹp,

được đăng tải trên website ABS Travel ( thiếu vua Dục Đức )

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/DOnECVwoJlBzpeWjR2G9Mv8pDG_Qw42RRPd-vcw9l6N0GrTEXqKslm2bMBJhuvKPPBQlu-AyavoL5aRIXuHMrsKfZplhVnIUx4lyTuaZW07pHkazTNT2v0Ot IaNxaF_NtoE=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-1.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Gia Long (1762 – 1820) là vị Hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.


https://ci6.googleusercontent.com/proxy/3PtsDVx8T3PhM23twbY7nVj5bVnRU5lZeDhhbAgBGdg_tmKU2f DWvWOdWqp20QO4RE0dsffhlKG6KtaX-5QecIWxlJyUvSuebTiHziFJ9SB5cHo2tidG9AvIhJ5iU3NAFvQ =s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-2.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Minh Mạng, cũng gọi là Minh Mệnh (1791 – 1841), tức Nguyễn Thánh Tổ, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn, Được xem là một ông vua năng động và quyết đoán, Minh Mạng đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao, trong đó có việc ngăn chặn quyết liệt ảnh hưởng phương Tây đến Việt Nam.


https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_aOgdTbI2J1TlS1RcpGXLp2crSDXpH3FVIQtWCGAj0WTEU0USn-0y54sIFye9g1DnhxKmA49Lka01fpePCgB2oQzuEtmm_EEgvujk vKNeuSNurkQV29NFZauvBFODDqlX1M=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-3.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Thiệu Trị (1807 – 1847) là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1841 đến 1847. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Nguyễn Phúc Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa.


https://ci6.googleusercontent.com/proxy/NoZWIfeqkmNB1cXdT0_FjWruL5DduP1r6ikv80ccBQqMpcqLKo sYejgRkC5DsgrtludGpsgz9y46cqGxXAiucC9CJOBlp016vS1D wZPbRcJIjvkQGl9OBb65EnjlrLgVcWQ=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-4.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Tự Đức (1829 – 1883), là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm hay còn có tên Nguyễn Phúc Thì, là con trai thứ hai của vị hoàng đế thứ 3 triều Nguyễn, Thiệu Trị. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến 1883. Trong thời gian trị vì của ông, nước Đại Nam dần rơi vào tay quân Pháp.https://ci3.googleusercontent.com/proxy/yXilPrejmTg31P8VcP-rDiOoaAoifA8DXePvFmjJzq0c5lyfAxQ9d-ZfBLnB9Xz0yUIV25Oycc0NeXNMvDKBtSghJMIivHmv2Oe1wm20 fdP0NNFuJ0iAangLQe85LrZpEDM=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-5.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Hiệp Hòa (1847 – 1883) là vị vua thứ sáu của vương triều nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Hồng Dật, còn có tên là Nguyễn Phúc Thăng, là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị và bà Đoan Tần Trương Thị Thuận. Ông lên ngôi tháng 7/1883, nhưng bị phế truất và qua đời vào tháng 10 cùng năm.


https://ci3.googleusercontent.com/proxy/Ecednx3n1Ql5uVROL8JYcwWdsHSP1UHvtVcOmaFi_dofOeCwkn b7MEvY70IHD6yxR2Cqh6jyKKP-TiSnHYsdJ9vCIva9d2TsVy6XBGItz4NyIG0H9SoGLKAs8B15XF m6mFQ=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-6.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Kiến Phúc (1869 – 1884), tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, thường được gọi là Dưỡng Thiện, là vị vua thứ bảy của vương triều nhà Nguyễn. Ông là con thứ ba của Kiên Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức chọn làm con nuôi. Kiến Phúc lên ngôi năm 1883, tại vị được 8 tháng thì qua đời khi mới 15 tuổi.


https://ci5.googleusercontent.com/proxy/mJM3ifXjvPLd-VFQesNK4uOdo3nudRw33IMk0Ndy8yeUV3HIWDtUDBLMCcjSvK_ mJuADv-FdvjP8Fx_8mK83vbJv6qkgiRkPaP2em2mrJA1jfZfEZKL2q5cZ lMUl97adGUw=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-7.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Hàm Nghi (1871 – 1943) là vị Hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, là em trai của vua Kiến Phúc. Năm 1884, Hàm Nghi được đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát hịch Cần Vương chống thực dân Pháp. Phong trào Cần Vương kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó, ông bị đem an trí ở Alger (thủ đô xứ Algérie).https://ci3.googleusercontent.com/proxy/mhIYzh1FSB64vAAFPlBpq_xrtfE9l8c63aoOs2nHvS63fmY7Fl sRxZ_U_jttzMfXHCUj51LFVVGXLvcV7ZmdtkFvxChgtInkZ5su 7o0mfrqkAN6cG5_aMCaUnlNbW4dPm2E=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-8.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Đồng Khánh (1864 – 1889), miếu hiệu Nguyễn Cảnh Tông, là vị Hoàng đế thứ chín của nhà Nguyễn, tại vị từ năm 1885 đến 1889. Tên húy của nhà vua các tài liệu ghi khác nhau, nơi thì ghi là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, Nguyễn Phúc Ưng Thị, Nguyễn Phúc Ưng Biện, Nguyễn Phúc Chánh Mông, ngoài ra còn có tên Nguyễn Phúc Đường. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức nhận làm con nuôi năm 1865.


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/yd7D47LxYqvcsTCasujn-C_g5szgWsRRdLf_IFnN_ivnqW8PlcRSgaDAy3QFEFxtJZxyHXy _OmOqiFFrFkwBTIkG0xaoMlZJzRZZD_jhV6wtceHNGz6VA6Tlr IVLrju9yEw=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-9.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Thành Thái (1879 – 1954) là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu (Phan Thị Điểu). Do chống Pháp nên ông bị đi đày tại ngoại quốc.


https://ci3.googleusercontent.com/proxy/cJ68-MHgFHSoPRsCrNtYUHwdcqBSDDgm9OoL09WCcpj2GY4yLzSfeM_-EPZ174aSUBoXtCnEXPj7aTS_3njTAAyjiFNxzmgQoB3j1VHbMB oWobBhw17TxJgpUrQZrUqgH4Ym=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-10.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Duy Tân (1900 – 1945) là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vua Thành Thái. Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên, ông bất hợp tác với Pháp và bí mật liên lạc với các lãnh tụ khởi nghĩa Việt Nam. Vì lý do này, ông bị người Pháp đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương.


https://ci5.googleusercontent.com/proxy/xxRX-I8HE2faFY5fugOpKfzw1Q6Bl5bSgTGta5wy8PL7QmMle2Wwadi ca4gi3UuaifS7-f8S7J4sjOSjQYvyjmp-T-Wqer7NZd7a3HX5HDy68xRjl5ry5XYO4ewfCCaWuUaQ=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-11.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Vua Khải Định (1885 – 1925), hay Nguyễn Hoằng Tông là vị Hoàng đế thứ 12 nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ 1916 đến 1925. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Nguyễn Phúc Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu Dương Thị Thục.


https://ci3.googleusercontent.com/proxy/_T_40gCKlk_bPu-a5fADVTXJTrMGJDwTt7ANiaWL84x7kVhJSIsyw-3fff3wkNMHAKk7e6SZyw_Uk4N3zZPp18ZjuwQqusv1oCWlWa0d ufvwMD25dZ790INnTLeB-BGrl9tc=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/04/10/11051/vu-chua-phuc-dung-12.jpghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/nW3Gcqx0QLCEHL3q1EOPs0mJy9HMZeogQ7hDKTN-4ZdD8hWdCU__2pSE-nfb_OI3EfUaqVqemMzts2Ny4EqnV_XWPbJJ6t9lf04NGzty2PW tzuHp=s0-d-e1-ft#http://data.himmag.com/news/culture/2013/01/14/9811/shadow.png

Bảo Đại (1913 – 1997) là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, còn có tên là Nguyễn Phúc Thiển , tục danh "mệ Vững" là con của vua Khải Định và Từ Cung Hoàng thái hậu. Đúng ra "Bảo Đại" chỉ là niên hiệu nhà vua nhưng tục lệ vua nhà Nguyễn chỉ giữ một niên hiệu nên nay thường dùng như là tên nhà vua.

Hình tuy lớn nhưng thugiang muốn giữ nguyên bản nên khong thu nhỏ lại.
TGV