PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bí mật về số phone và số tuổi?TRẦN THỊ THANH LIÊM
24-04-2014, 06:43 PM
Bí mật về số phone và số tuổiRất thú vị… Bí mật về số điện thoại và tuổi. Quý vị hãy thử xem. 100% chính xác. Thông tin mới phát hiện rất thú vị! Chỉ mất không quá 15 giây:
1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.
2. Nhân số đó cho 2
3. Kết quả đó cộng cho 5
4. Rối nhân thêm cho 50
5. Lấy kết quả cộng thêm cho 1764
6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn
7. Đến đây, bạn có 3 chữ số:
- Số đầu là số cuối điện thoại bạn sở hữu
- Còn lại 2 chữ số là số tuổi của bạn
Quý vị thấy ngạc nhiên chưa? Sao lại thế? Xin hãy thử xem!

TTTL ST

Hoàng Nguyễn Thái Hà
24-04-2014, 10:56 PM
Bí mật về số phone và số tuổiRất thú vị… Bí mật về số điện thoại và tuổi. Quý vị hãy thử xem. 100% chính xác. Thông tin mới phát hiện rất thú vị! Chỉ mất không quá 15 giây:
1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.
2. Nhân số đó cho 2
3. Kết quả đó cộng cho 5
4. Rối nhân thêm cho 50
5. Lấy kết quả cộng thêm cho 1764
6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn
7. Đến đây, bạn có 3 chữ số:
- Số đầu là số cuối điện thoại bạn sở hữu
- Còn lại 2 chữ số là số tuổi của bạn
Quý vị thấy ngạc nhiên chưa? Sao lại thế? Xin hãy thử xem!

TTTL ST
Đúng quá cô ạ. Họ tính thế nào mà tài vậy cô nhỉ?
Xin cảm ơn cô ạ!

Minh Lý
25-04-2014, 12:51 AM
Đúng quá cô ạ. Họ tính thế nào mà tài vậy cô nhỉ?
Xin cảm ơn cô ạ!
Lê Phương Gọi số cuối sđt của bạn là X, Năm sinh của bạn là Y. Triển khai phép toán như đầu bài ta có:
{[(2X+5)x50]+1764}-Y
=100X+2014-Y
2014-Y là ra số tuổi của bạn.
100X=X00
Vì số tuổi của bạn khó có thể là trên 100 mà chỉ có thể từ 0 đến 99 và số đt chỉ có từ 0 đến 9 nên ta thu được kết quả trên.
KL:Phép toán trên ko bao giờ sai nếu bạn sinh sau năm 1914. và năm bạn làm phép toán là năm 2014.

Bạch Hồng Ngọc
25-04-2014, 11:30 AM
Có nhiều cách để lập ra phép tính như trên:
Ví dụ:
1- Lấy số đuôi điện thoại của bạn nhân với 5
2- Cộng kết quả đó với 5,5
3- Nhân kết quả đó với 20
4- Cộng kết quả đó với 1094
5- Lấy kết quả đó trừ năm sinh của bạn
Kết quả đó có 3 chữ số
Hàng trăm là số đuôi ĐT, hàng chục và đơn vị là sổ tuổi
Trường hợp sinh ra sau năm 1814 và trước năm 1914
Kết quả hàng chục trừ đi 1 là số điện thoại, và số dư sẽ là hàng trăm của tuổi

25/4/2014
Bạch Hồng Ngọc

Ví dụ:
Số đuôi ĐT 6
6x5=30
30+5,5=35,5
35,5x20= 710
710+1904=2614
2014-1960= 654

Cách lập:
Ví dụ:
Lấy năm 2014 trừ một số năm bất kỳ mà có chữ số hàng đơn vị phải là số 4 ta được kết quả là số chẵn chục
Lấy kết quả đó chia cho một số chẵn chục nào đó bất kỳ số ta được một số ( lấy số chẵn chục nào phải chia hết)
Lấy 100 chia cho số chẵn chục mà mình vừa dùng ta tìm được tìm số cần nhân
Dùng số đuôi điện thoại nhân với số vừa tìm được rồi cộng với chính số ta vừa chia được
Tiếp lấy kết quả đó nhân với số chẵn chục trước đây mình làm số chia rồi công với số trước đây dùng làm số trừ
kết quả đó trừ đi năm sinh ra 3 chữ số như trên
Chú ý nếu phép trừ ra số âm thì ta cộng số âm = trừ
Ví dụ
2014-1904= 110
110/200=0.55
lấy 100/200=0.5
ta có ngay một phép tính
(x*0.5+0.55)*200+1904 - năm sinh)= kết quả
Ví dụ 2
2014-104= 1910
1910/40=47,75
100/40=2,5
ta có:
(X* 2,5+47,75) *40+104- năm sinh= kết quả
Ví dụ:
2014-2554=-540
-540/40=-13.5
100/40=2.5
Ta có (x*2.5-13.5)*40+2554- năm sinh= kết quả

Chẳng qua là làm một phép tính ngược.

Phong Trần
25-04-2014, 02:26 PM
Cái này bọn học sinh dùng làm trò chơi để đoán ngày tháng năm sinh của nhau. Hoặc số điện thoại, hoặc một con số nào cần biết... chỉ cần lấy kết quả kế cuối rồi làm phép tính cuối cùng là xong. :)

NGUYỄN VĂN LONG
25-04-2014, 06:10 PM
Thật thú vị.
Cảm ơn chị Thanh Liêm và anh Hồng Ngọc!
NVL