PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN Thi Hữu LƯU THANH HUYỀN!thylan
20-05-2014, 01:54 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN TH LƯU THANH HUYỀN!

http://sinhvienthuannghia.com/uploads/news/2012_10/hoadieu0.jpg

Chúng tôi Ban Cảm tạ - Chia buồn, BĐH cùng toàn thể các TV DĐ VNTHxin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thi Hữu Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến!
Kính chúc linh hồn cụ sớm về cõi phúc

T/M Ban Cảm tạ - Chia buồn
Thy Lan

thugiangvu
20-05-2014, 03:41 AM
http://www.giftsflower.org/wp-content/uploads/2014/04/hoa-tang.jpg

Thành kính phân ưu


Thugiang vũ

Lam Y
20-05-2014, 05:38 AM
Thành kính chia buốn cùng gia đình Thi hữu Lưu Thanh Huyền

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-05-2014, 07:01 AM
http://gpcantho.com/userfiles/image/Sinh%20hoat/tang.jpgXin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới TH Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến!


Trần Thị Thanh Liêm

Cỏ may
20-05-2014, 07:32 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1612&d=1360831034
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin gởi lời chia buồn tới chị LTH và tang quyến.

Trần Đức Quang
20-05-2014, 07:34 AM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG
THI HỮU LƯU THANH HUYỀN
VÀ TOÀN THỂ GIA ĐÌNH


http://www.londonflowernet.co.uk/images/product_3941718.jpg
Thu giang vũ

PHẠM MINH KHÔI
20-05-2014, 07:54 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1612&d=1360831034
Xin gửi nén tâm nhang chia buồn cùng gia đình TH Lưu Thanh Huyền!
Cầu mong hương hồn cụ an giấc ngàn thu!

Bạch Hồng Ngọc
20-05-2014, 07:56 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG GIA QUYẾN THÀNH VIÊN LƯU THANH HUYỀN
Cầu linh hồn cụ sớm về miền tịnh độ
20/5/2014
Bạch Hồng Ngọc

Nguyễn Hữu Thăng
20-05-2014, 08:03 AM
Xin gửi nén tâm nhang chia buồn cùng gia đình TH Lưu Huyền.
Cầu mong hương hồn cụ an giấc ngàn thu!

maimo
20-05-2014, 09:09 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN TH LƯU THANH HUYỀN!

http://sinhvienthuannghia.com/uploads/news/2012_10/hoadieu0.jpg

Ban TTXH - VNTH

HỒNG THOẠI
20-05-2014, 10:30 AM
http://i81.servimg.com/u/f81/12/61/51/36/maria10.jpg


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG THi HỮU LƯU THANH HUYỀN VÀ TANG QUYẾN
Cầu chúc hương hồn cụ sớm phiêu diêu miền cực lạc
HỒNG THOẠI

Mai Nam Thắng
20-05-2014, 10:35 AM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG
THI HỮU LƯU THANH HUYỀN
VÀ TOÀN THỂ GIA ĐÌNH


http://www.londonflowernet.co.uk/images/product_3941718.jpg
Mai Nam Thắng

phamanhoa
20-05-2014, 10:58 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CÙNG GIA QUYẾN

THÀNH VIÊN LƯU THANH HUYỀN
Cầu linh hồn cụ sớm về miền tịnh độ

phamanhoa

Nguyễn Đình Kiệm
20-05-2014, 04:22 PM
http://gpcantho.com/userfiles/image/Sinh%20hoat/tang.jpg


Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới TH Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến!

Nguyễn Đình Kiệm

Lệ Hà
20-05-2014, 05:17 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjN1j8MmNXGjTkMaY23kpXFSZrkGJ_x mfmjOdw6KugPDJlgQm0Ew

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG
THI HỮU LƯU THANH HUYỀN
VÀ QUÝ QUYẾN.

Lệ Hà-Huy Thanh

Bảo Minh Trang
20-05-2014, 07:53 PM
http://hoatuoinhatrang.com/images/viewphoto.php?Itemid=57


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THI HỮU THANH HUYỀN.

KIẾP PHONG TRẦN
20-05-2014, 07:57 PM
Xin có lời chia buồn cùng gia quyến thi hữu lưu thanh huyền

TruongVu
20-05-2014, 11:00 PM
Thành kính chia buồn cùng thi hữu lưu thanh huyền cùng toàn thể gia đình

Nắng Xuân
21-05-2014, 07:03 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CÙNG TANG QUYẾN

Thành viên LƯU THANH HUYỀN

Nắng Xuân

Triệu Thị Lan
21-05-2014, 02:09 PM
http://gpcantho.com/userfiles/image/Sinh%20hoat/tang.jpg


Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới TH Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến!

Triệu Thị Lan

thanhhabaro
21-05-2014, 02:17 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1612&d=1360831034
Xin gửi nén tâm nhang chia buồn cùng gia đình TH Lưu Thanh Huyền!
Cầu mong hương hồn cụ an giấc ngàn thu!

Trần Thị Lợi
21-05-2014, 08:27 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1612&d=1360831034

Xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến thi hữu Lưu Thanh Huyền

Lương Lương Hòa
21-05-2014, 08:29 PM
Thành kính phân ưu
cùng tang quyến th lưu thanh huyền!

lethanhson
22-05-2014, 02:08 AM
Thành kính phân ưu cùng tang quyến Lưu Thanh Huyền lời chia buồn sâu sắc nhất!


Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
22-05-2014, 08:42 AM
Xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến thi hữu Lưu Thanh Huyền
BXP

Nguyễn Thu Sang
22-05-2014, 03:29 PM
http://gpcantho.com/userfiles/image/Sinh%20hoat/tang.jpg


Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới TH Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến!

Hoàng Nguyễn Thái Hà
22-05-2014, 05:48 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1612&d=1360831034

Xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến thi hữu Lưu Thanh Huyền

Kiều Thành
22-05-2014, 06:10 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
Cùng tang quyến thi hữu Lưu Thanh Huyền!!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-05-2014, 03:58 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTN6jy7U_7SzRQBcLV7BZNDvd9KNT3du vHEPVo4lO9lDCVuOl3GTA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TH LƯU THANH HUYỀN
VÀ TOÀN GIA QUYẾN.
Kính chúc hương hồn Cụ mau siêu thoát

KIỀN ĐỨC

PHAN THỊ THANH MINH
23-05-2014, 02:08 PM
http://gpcantho.com/userfiles/image/Sinh%20hoat/tang.jpg


Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới TH Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến!

Phan Thị Thanh Minh

Lưu Huyền
31-05-2014, 02:38 PM
CẢM TẠ

Thanh Huyền cùng toàn thể tang quyến chân thành cảm tạ Ban Điều Hành và tất cả các thi hữu trong Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu đã đến viếng và gởi lời chia buồn đến đến gia đình chúng tôi vào những ngày tang chế của Bà Phùng Thị Thanh là bà, chị, cô và mẹ của chúng tôi.

Thay mặt tang gia

Lưu Thanh huyền