huyba

 1. THƠ VÀ TOÁN

  THƠ VÀ TOÁN
  *
  Điểm không có hình thể
  Dấu chấm có hình thể
  Lấy cái hữu hình để hiểu cái vô hình
  *
  Một mặt phẳng có vô số điểm
  Qua ba điểm xác định một mặt phẳng
  Trong thơ ba chữ nói thay cho vô số chữ

  12-10-2017

  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. THƠ THỊ GIÁC - VIẾT THỬ: THÁC ĐỔ

 4. BÁNH KEM SINH NHẬT


  BÁNH KEM SINH NHẬT

  Người Việt mừng sinh nhật
  Sao phải là bánh kem
  Người già ăn sinh nhật
  Sao cứ phải bánh kem

  Nước Việt đang thiếu bánh
  Mọi người cùng nghĩ xem


  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 5. THƠ HAI LẦN ĐỌC


  LỜI VU LAN CHO TÔI

  Mùa Vu lan qua
  Sồng nằm
  Nhớ Mẹ
  Núi ngồi
  Thương Cha

  9-2017


  Đọc lần 1:
  Mùa Vu lan Vu lan lần trước ( đã qua ), người con nhìn nhìn dáng sông dài như đang nằm nhớ đến mẹ, nhìn núi ngồi như dáng cha xưa mà thương nhớ.
  Đọc lần 2:
  Mùa Vu lan sang ( đang đến ) con sông nằm nhớ đến mẹ, ngọn núi ngồi nhớ đến cha.
  ...
  Từ khóa: vu lan Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 6. LỜI VU LAN CHO TÔI
  LỜI VU LAN CHO TÔI

  Mùa Vu lan qua
  Sồng nằm
  Nhớ Mẹ
  Núi ngồi
  Thương Cha

  9-2017
  Huy Ba.
  Từ khóa: vu lan Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối