huyba

 1. CHÂN VÀ DÉP

  Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

  CHÂN VÀ DÉP

  Tắm táp ngồi so dép với chân.
  Ủ ê tâm sự nảy đôi vần.
  Chân đi có dép chân êm gót
  Dép nép vào chân dép ấm thân
  Phận số chẳng đòi trên hay dưới
  Duyên tình đâu kể cổ và tân
  Dép không hối tiếc tình trao gửi
  Chân giả vô thường khó níu chân.

  16/10/2019
  Từ khóa: chân và dép Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người