huyba

 1. PHỐ TA PHỐ TÂY - HUY BA

  Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

  PHỐ TA PHỐ TÂY

  Phô ta là phố của ta.
  Phố tây là phố hay ra săm đồ.
  Phố ta là phố xe thồ
  Phố tây là phố tiền đồ đô la
  Phố ta là phố phôi pha
  Phố tây là phố villa vũ trường
  Phố ta một nắng hai sương
  Phố tây đầm váy xe con đi về
  Phố ta mất đất về quê
  Đại gia, quan chức bộn bề phố tây.

  28/4/2020
  Từ khóa: phố tây Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người