huyba

 1. XIN GƯƠNG

  Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
  Viết trước đăng sau Trung thu
  ----------------------------------------

  XIN GƯƠNG

  Vô tinh đi nhặt tấm gương
  Của ai quên bỏ bên đường hôm qua

  Lượm về đem tặng Hằng Nga
  Giục mùa thu đến đêm ra ngắm vàng

  Ánh trăng soi sáng xóm làng
  Câu thơ gương vỡ lại lành Cuội xin.

  Núi Tàu, 6/9/2019


  ...
  Từ khóa: trăng thu Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. XIN GƯƠNG

  Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
  Viết trước đăng sau Trung thu
  ----------------------------------------

  XIN GƯƠNG

  Vô tinh đi nhặt tấm gương
  Của ai quên bỏ bên đường hôm qua

  Lượm về đem tặng Hằng Nga
  Giục mùa thu đến đêm ra ngắm vàng

  Ánh trăng soi sáng xóm làng
  Câu thơ gương vỡ lại lành Cuội xin.

  Núi Tàu, 6/9/2019


  ...
  Từ khóa: trăng thu Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại