huyba

 1. TỘI NÚI QUÁ ĐI

  Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
  TỘI NÚI QUÁ ĐI

  Thà ở nhà lá.
  Không ở nhà xây
  Thà đi đường lầy.
  Không đi đường đá
  Thà vô núi ở.
  Không ở phố lầu.
  Thà chết hang sâu.
  Không cần mộ táng.
  Đời người cần bạn.
  Tội quá núi ơi.

  27. 8. 19
  Từ khóa: phá núi Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người