Chưa phân loại

Entries with no category

 1. LỄ CHÙA ĐẦU NĂM

  Lạy giời bốn hướng
  Lạy đất mười phương
  Thắp một nén hương
  Dâng lòng chân thật

  Tám phương trời Phật
  Một cõi bồng lai
  Con chắp đôi tay
  Cầu ngày tịnh độ

  Cầu duyên hạnh ngộ
  Cầu đức cù lao
  Tuổi hạc thêm cao
  Sắc nhuần cam lộ

  Cầu bày trẻ nhỏ
  Ngoan ngoãn học hành
  Điểm trí huệ đăng ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người