Linh Chi

 1. NGƯỜI CANH GÁC ĐỊA ĐẦU ĐẤT NƯỚC

  Lặng lẽ anh nằm lại
  Nơi đất lành Vị Xuyên
  Giữ nước xanh Thanh Thủy
  Ngọt cam sành Hà Tuyên

  Phấp phới cờ Lũng Cú
  Dào dạt nước sông Lô
  Máu thù tanh Nho Quế
  Non nước mình nghìn thu

  Còn vết thương không nhẹ
  Nơi địa đầu gian lao
  Đạn bom chờ gầm xé
  Kẻ thù chôn lưỡi dao

  Hãy còn nghe nấc nghẹn
  Khi bụi ...
  Từ khóa: người canh gác Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người