Linh Chi

 1. MƯỜI NĂM TRỞ LẠI

  Mười năm mỏi bước trở về
  Sân rêu nghe vọng câu thề ngày xưa
  Bao phen nắng tắt mưa thưa
  Dưới cầu nước mới như vừa chảy qua.
  Mấy mùa cây gạo đơm hoa
  Mấy mùa tiếng vạc bay qua ráng chiều
  Mấy người biết một người yêu
  Một mình bến vắng thả diều lên mây
  Thả đi muôn tiếng sáo bay
  Riêng ai đứng đợi nơi này mấy năm..

  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người