Linh Chi

 1. EM BÉ XY-RI

  Em bé nằm trên cát
  Sóng biển vỗ triền miên
  Nhưng xa rồi xa mãi,
  Đâu vòng tay mẹ êm..

  Một linh hồn bé bỏng
  Trong khói lửa chiến tranh
  Mang bao nhiêu hy vọng
  Giữa cuộc đời mong manh.

  Qua hoang tàn gạch đá
  Tới những miền điêu linh
  Tưởng bình yên xứ lạ
  Hết rồi mộng viễn chinh.

  Nơi bom rơi, đạn nổ
  Còn ...
  Từ khóa: em bé xi-ry Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người