Linh Chi

  1. CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

    Trước đám tang cụ Tô Hoài, cụ bà tín nhiệm nhờ tôi làm đôi câu đối để treo trước linh sàng của cụ ông. Tôi cũng lo, đây là đất kinh kỳ, đến viếng cây đại thụ làng văn này có quá nhiều bậc cao thủ, mình không khéo lại thành Ban môn lộng phủ cũng nên. Nhưng cụ bà đã có nhời, lại người trong nhà, nên nói như cụ dế là võ vẽ đôi đường mèo cào, cũng cố thượng đài một phen xem sao. ...

    Cập nhật 14-04-2017 lúc 12:42 PM bởi Linh Chi

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người