Linh Chi

 1. HOÀNG HÔN NƠI MỘ ĐỊA

  Ta gửi lại nhớ thương về bên ấy
  Sương hoàng hôn đẫm ướt những linh hồn
  Khi vạt sáng đổ nghiêng bờ lau sậy
  Ảo ảnh nào thơ thẩn chốn cô thôn

  Chôn xương trắng dưới đất sâu cỏ dại
  Đưa tình người về mãi chốn hư vô
  Nằm nghe gió rít từng đêm quằn quại
  Nước dâng lên, cỏ lấp kín trên mồ

  Và khi ấy, linh hồn về với gió ...

  Cập nhật 08-04-2017 lúc 02:13 AM bởi Linh Chi

  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người