Đoàn Nam

 1. Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

  Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
  6. THU NÀY SẼ DẠM
  (Ngũ độ thanh)

  Các cụ bên chàng đã tỏ chưa
  Hồi anh có hỏi mẹ vui ừa
  Nghe lòng nổi nhạc đầy âm mới
  Thấy ngực vang đàn đủ quãng xưa
  Rộn rã trầu cau dành để hái
  Dềnh dang ruộng đất phải xong bừa
  Thu này sẽ dạm mình ưng ý
  Ngọc áp môi kề thể bão mưa

  04/10/2017
  Đoàn Nam
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người