Bùi Bắc Hợp

 1. Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ÁI ÂN của tác giả VỀ MIỀN TRUNG

  Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết  QUÝ NHẤT CHỒNG

  Phận gái như em đã toại lòng

  Năm chờ tháng đợi những ngày mong

  Nhà trai chú rể com lê trắng

  Họ gái cô dâu chiếc váy hồng

  Phấn khởi qua cơn than nắng hạ

  Vui mừng hết cảnh khóc sầu đông

  Tam tòng tứ đức xin ghi nhớ

  Rứt mực yêu thương quý nhất chồng

  Bùi Bắc Hợp
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người