minhthu

 1. Thoát nạn

  Quote Nguyên văn bởi minhthu Xem bài viết

  THOÁT N
  N

  Thoát n
  n yêu chim loài chim tri
  Năm l
  n cu lượt kh thân tôi
  Cánh chim
  lc no xa vn lý
  M
  i biết chim tri tht khó nuôi

  Thoát yêu thoát h
  ết nim nhung nh
  H
  đã v rng cá v sông
  Chi
  u thu thuyn đu b lau sy
  Ch
  ng đi chim v ...chu rét đông

  Là chim tung cánh tr
  i cao nhé !
  Là ng
  ười nên gi ly ch trung
  Là gái nên m
  t lòng trn vn
  Là trai s
  ng đáng mt anh hùng

  ...
  Từ khóa: thoat nan Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Du ca mùa thu làm thơ

  Quote Nguyên văn bởi minhthu Xem bài viết

  QUÊ HƯƠNG TÔI (2)

  Tôi yêu quê h
  ương
  Yêu c
  nhng con người biết chôn cht
  Nén b
  t công ch chân lý sáng ngi

  Ti
  ếc cho nhau đi gn hết cuc đi, trong câm nén kh nghèo ut hn
  Sau ti
  ếng xung phong ào sôi la trn, li quay v cùng bãi mía nương ngô
  L
  ch s sang trang ...ai hc ch ng!?- un nét bút tht tài tình khôn t

  Ơi Quê Hương! còn quá nhiu vt v
  Mi
  ếng ngt miếng ngon tan biến đàng nào
  Nhìn n
  ước láng
  ...
  Từ khóa: que huong 2 Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 4. Du ca mùa thu làm thơ

  [QUOTE=minhthu;73093]

  QUÊ H
  ƯƠNG TÔI ( 1 )

  Ai ch
  ng yêu Quê Hương nơi chôn nhau ct rn,
  nh
  ng k nim bun vui ca kiếp người…
  Tu
  i lên ba thy rm rp đt tri ,người ta hùa nhau đu t . ...
  K
  bóc lt dân cày đi đôi guc mc , b trói cht ct đình mi người x v
  Giá treo c
  làm nhanh kéo "xot “ rn người.
  Ôi !kh
  ng khiếp cái cnh đu đi, ăn vào tim thc ca tôi t đó….

  Quê H
  ương tôi "đít thành chai" t nh
  ...
  Từ khóa: quehuong Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại