Trần Đức Quang

 1. Thơ Đường luật - Trần Đức Quang

  Quote Nguyên văn bởi Trần Đức Quang Xem bài viết
  LÒNG MẸ

  Vì thương chẳng ngại tuổi xuân mòn
  Gánh nặng đi về giữa nước non
  Vất vả chăm nuôi dù khó nhọc
  Ân cần dạy dỗ để vuông tròn
  Ươm mầm hạnh phúc lo bồi gốc
  Giữ nước thanh bình gắng bảo con
  Dưỡng dục sinh thành nguồn suối nghĩa
  Dâng đời trọn vẹn tấm lòng son.

  Trần Đức Quang
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người