NGUYỄN VĂN THÁI

 1. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
  T H Á N G N Ă M V Ề

  Chân bước dạo miền đời vừa chạm nắng
  Phả oi nồng chuếnh choáng cõi trần gian
  Cặp vui buồn quấn quyện nỗi miên man
  Đời hờ hững, tâm can thầm suy tưởng

  Dạ ngậm ngùi đường xưa bung cánh phượng
  Nẻo chơi vơi, buông thõng mảnh tình si
  Mắt đảo chao báo mộng cuộc chia li
  Ngọc ngà sao sánh bì tim son sắt
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người