Bình luận Blog

 1. Dương Đoàn Trọng -
  Avatar của Dương Đoàn Trọng
  THI HỌA THƯƠNG YÊU & GHÉT  THƯƠNG YÊU

  Thương lòng ngan ngát một niềm yêu
  Thương trọn kiếp này vững chắc yêu
  Thương nhớ bao la nồng dạ luyến
  Thương mong bát ngát đượm hồn yêu
  Thương tình tha thiết mênh mông đượm
  Thương nghĩa mặn nồng rạng rỡ yêu
  Thương thật tim đời luôn cháy sáng
  Thương thương dấu ái mãi hoài yêu
  HANSY


  GHÉT

  Ghét người bạc bẽo để đời khinh
  Ghét thói tham lam muốn lợi mình
  Ghét đắng bồ hòn sao phải ngậm
  Ghét cay vị ớt vẫn chung tình
  Ghét quân chạy chức luôn hù dưới
  Ghét đứa mua quyền để được vinh
  Ghét cả chính ta sao bạc nhược
  Ghét điều ngang trái cứ làm thinh ?.

  Dương Đoàn Trọng
  6/6/2013
  Cập nhật 06-06-2013 lúc 10:49 AM bởi Dương Đoàn Trọng