Trần Vũ

 1. đường phèn

  13 -TỰ TRÀO

  "Đường phèn" cứ tưởng dễ vo viên
  Xướng họa bay vù tới cõi tiên
  Mướn trẻ vào xem cần dúi bạc
  Nhờ già tới đọc phải chi tiền
  Vần niêm dấm dớ hồn vô định
  Luật tứ mơ hồ dạ bất yên
  Bởi nghĩ danh thơ mình đệ nhất…
  Dè đâu quá tệ ngớ ra phiền.

  Trần Vũ
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Phận Mày Râu

  XIN HỨA

  Nới nhẹ em ơi! thở chút nào
  Cần gì cứ dạy chớ lào xao
  Thượng chân hạ cẳng tình bay mất
  Quắc mắt chau mày nghĩa tổn hao
  Mỗi tháng dăm lần say góc chợ
  Một tuần mấy cữ xỉn bờ ao
  Tháng 3 ngày 8 anh xin hứa:
  Tái phạm sau này cứ…vặt râu!

  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 4. Thời gian
  THỜI GIAN

  1.
  Hương trầm giây phút linh thiêng
  Đào chao cành nở, nụ giêng bắt đầu
  Hội Xuân - mai mối nhịp cầu
  Đẹp duyên đôi lứa, sáng màu tình quê.

  2.
  Bồi hồi thương lắm tiếng ve
  Hạ - Hoa Phượng thắm nhớ về trường xưa
  Sân vườn cánh võng đung đưa
  Thèm nghe điệu hát vẳng trưa nắng mềm

  3.
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại