lethanhson

 1. THANH THANH KHIẾT - Tập cổ Đường thi .

  Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
  3 - Cám cảnh

  Người thương bạc phước lệ tuôn dòng
  Để lại gánh đầy khó đếm đong
  Ngó bố mù loà đau đớn dạ
  Trông con què quặt xót xa lòng
  Gửi xã tiền nghèo lưu không muốn
  Để nhà bạc khó giữ chẳng xong
  Chinh chiến một thời danh rạng rỡ
  Mà sao nỗi khổ mãi thêm chồng

  Thanh Thanh Khiết
  30.4.2012
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người