lethanhson

 1. Thông báo về Lễ mừng sinh nhật VNTH KV Phía Bắc lần 8

  Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Đình Kiệm Xem bài viết
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Tho Tran Xuan Sinh

  Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
  NGÀI ƠI

  Tiến sĩ ngài ơi! Hỏi thật nầy
  Bây giờ tuổi hạc nhớ gì đây
  Nguyên hàm định lí đâu màng nữa
  Bán tự nằm kia cũng trả thầy!

  Huy Thanh 23/3/2018
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 4. THANH THANH KHIẾT - Tập cổ Đường thi .

  Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
  3 - Cám cảnh

  Người thương bạc phước lệ tuôn dòng
  Để lại gánh đầy khó đếm đong
  Ngó bố mù loà đau đớn dạ
  Trông con què quặt xót xa lòng
  Gửi xã tiền nghèo lưu không muốn
  Để nhà bạc khó giữ chẳng xong
  Chinh chiến một thời danh rạng rỡ
  Mà sao nỗi khổ mãi thêm chồng

  Thanh Thanh Khiết
  30.4.2012
  Chuyên mục
  Chưa phân loại