lethanhson

 1. Tho Tran Xuan Sinh

  Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
  NGÀI ƠI

  Tiến sĩ ngài ơi! Hỏi thật nầy
  Bây giờ tuổi hạc nhớ gì đây
  Nguyên hàm định lí đâu màng nữa
  Bán tự nằm kia cũng trả thầy!

  Huy Thanh 23/3/2018
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người