hoanggiao

 1. đường luật_hg

  TIM VÀNG
  (Viết về biển đảo)

  Tiên Rồng khúc nhạc bổng trầm ca
  Kỵ sỹ ngàn xưa đuổi bóng tà
  Giặc đến muôn lần ngơ ngẩn rã
  Tây quần mấy đận bẽ bàng qua
  Giàn khoan chảnh bợm ngăn tàu cá
  Chiến hạm cuồng ngông quẫy biển nhà
  Lãnh thổ trời đông lòng vạn giá
  Tim vàng thử thách giữ Hoàng Sa

  Hoàng Giao
  7/2014
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người