Khắc Hiền

 1. Gánh đường thùng " kính mời"

  Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết  Thế thái
  (Họa Đồng tiền của Tuyên 45)

  Đồng tiền tự nó chẳng mùi hôi
  Biến thái là do kẻ thế thời
  Đảo lộn luân thường , dân cá cược
  Khinh khi đạo lý , đám gà nồi
  Hám danh bỏ bạn vì tâm tánh
  Mê chức quên thầy bởi cái tôi
  Ào ành hào quang đời loé mắt
  Cho lòng bạc bẽo tựa như vôi

  Vancali 96
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người