BUI TUYET NHUNG

 1. Mặt nạ

  Trăm ngàn mặt nạ hóa trang
  trẻ - già - trai - gái, biết mang mặt nào
  vui - buồn - hạ tiện - thanh tao
  mặt người - mặt thú, mặt nào thực - hư?

  Ta mang mặt nạ đêm rằm
  Sao người mang trọn trăm năm kiếp người?
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người