Ngan Hoa

 1. Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


  TOÁN HỌC

  “Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
  Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
  Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
  Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
  Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
  Châu mài cảnh thắm đại hình ham
  Bao thời toán học chưa hề lãng
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Trang thơ Ngan Hoa

  Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


  ÚP LÁ KHOAI

  Hò ơ…
  Úp lá khoai gió quay chong chóng
  Thổi liên hồi bong bóng vụt bay
  Gắng công đèn sách dồi mài
  Đường mây rộng bước, tương lai vững bền…
  Ơ hò…

  Ngàn Hoa 3.5.2018
  Chuyên mục
  Chưa phân loại