Bài viết Blog gần đây

 1. Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

  Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
  THI ĐÀN VÀO XUÂN

  Tựa cánh rồng bay rộn sắc hồng
  Thi đàn mở hội thỏa chờ trông
  Còn vang khúc nhạc linh hồn nước
  Vẫn đỏ dòng ca máu Lạc Hồng
  Phú quyện tình thâm đầm nỗi nhớ
  Thơ vờn nắng mới rạng tầng không
  Nhủ rằng tâm nguyện ngày khai bút
  Nghĩa trọn riêng chung mãi thắm nồng.

  Nguyễn Văn Thái
  5-9-2023.802
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
  Q U Ê N!


  Chiều sương vương mớ bòng bong
  Vấp mùa quay quắt, ngã dòng bạc đen
  Phồn hoa lạc lối gót sen
  Chợ chiều ế ẩm cái duyên tang bồng

  Nợ nhau một trái tim hồng
  Cả lòng nhân nghĩa trắng trong đá vàng...
  Vay nhau nửa khối tào khang
  Đâu vì ong bướm, giàu sang xu thời…!

  Nhập phường mạc khách rong chơi
  Duyên neo bảng
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại