Bài viết Blog gần đây

 1. VU Lan 2014

  VU Lan 2014

  Mùa Vu lan lại về
  có những điều chưa làm được
  cho Mẹ
  Con viết bài thơ này
  mấy năm rồi
  bóng xế đời người
  Nhanh lắm mẹ ạ


  Từ khóa: vu lan Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. THƠ HAI LẦN ĐỌC


  LỜI VU LAN CHO TÔI

  Mùa Vu lan qua
  Sồng nằm
  Nhớ Mẹ
  Núi ngồi
  Thương Cha

  9-2017


  Đọc lần 1:
  Mùa Vu lan Vu lan lần trước ( đã qua ), người con nhìn nhìn dáng sông dài như đang nằm nhớ đến mẹ, nhìn núi ngồi như dáng cha xưa mà thương nhớ.
  Đọc lần 2:
  Mùa Vu lan sang ( đang đến ) con sông nằm nhớ đến mẹ, ngọn núi ngồi nhớ đến cha.
  ...
  Từ khóa: vu lan Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 4. LỜI VU LAN CHO TÔI
  LỜI VU LAN CHO TÔI

  Mùa Vu lan qua
  Sồng nằm
  Nhớ Mẹ
  Núi ngồi
  Thương Cha

  9-2017
  Huy Ba.
  Từ khóa: vu lan Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại