Bài viết Blog gần đây

 1. Quê nhà

  Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

  Cảm xúc


  Mọng đỏ nương đào vẫy áng thơ
  Òa xanh vóc mận thả đêm ngờ
  Xuân hồng quất dạo ngang dòng thở
  Hạ tím cam lùa cả cõi mơ
  Đặng dễ hòe thơm chàm sớm mở
  Vừa hay bưởi ngát lục đương chờ
  Thu vàng táo mãi tràn lan nở
  Khỏa bạc đông về cúc vẫn tơ.


  TNC.
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người