Bình luận Blog

 1. Linh Chi -
  Avatar của Linh Chi
  Hay! Lời thơ nhiều tình, ý thơ nhiều ý!
 2. Linh Chi -
  Avatar của Linh Chi
  Đọc thơ thấy tứ của bác có điểm mới sáng tạo, có hồn; khá hơn nhiều bài khác.
  Duy có mấy chữ, ghép vào làm hỏng cả chỉnh thể bài thơ, không biết bác có để ý?