Bình luận Blog

 1. Huy Thanh -
  Avatar của Huy Thanh
  ĐẦU NĂM

  Giao thừa khai bút bài thơ
  Được rể giỏi nhờ nôm cá về kho
  Mời Dì ra quán phở bò
  Mỹ - Hoàng thủ thỉ, bụng no dạo triền…

  Lệ Hà

  Nhím ngồi lọ mọ mần thơ
  Heo đứng chực hờ đem cất vào kho
  Lâu lâu lén đọc cười bò
  Thơ vui cả xấp, đọc cho đỡ ghiền.

  Su Nguyen

  Rể hiền bên bếp thẩn thơ
  Cá ướp xong chờ bật lửa lên kho
  Chàng khoe món lẩu đuôi bò
  Du thuyền neo bến ăn no lên triền...

  Hue Nguyen