Bình luận Blog

 1. Ngan Hoa -
  Avatar của Ngan Hoa
  GIAO HÒA BẠN HỮU

  Bạn hữu lòng chân tất phải huề
  Giao hòa chẳng ngại dẫu làm thuê
  Chơi cờ họa sĩ chờ XE đến
  Vãn cảnh nhà thơ đợi TỐT về
  TƯỚNG thổi xuân tình kêu NGỰA giữ
  Đêm bày phú lục để hồn mê
  Thành ta SĨ TƯỢNG không nề PHÁO
  Ấp ủ cài trâm HẬU đã thề.

  Ngàn Hoa 20/05/2017