Bình luận Blog

 1. Ngọc Duy Phan -
  Avatar của Ngọc Duy Phan
  PHAN NGỌC DUY

  ( Khoán thủ chiết tự )
  PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
  A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
  N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
  N gắm cảnh làm thơ với mọi người
  G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
  O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
  C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
  DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

  Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016