Bài viết Blog gần đây

 1. TẢN MẠN - [TM.001] THƯƠNG QUÁ CA DA

  TẢN MẠN [001]

  Gần nửa đêm thức giấc sực nhớ câu thơ
  Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
  Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
  Ngày xưa cha ông khi bày tỏ tâm tư, chí khí phải qua câu thơ chữ Hán, nghĩ cũng chạnh lòng.
  Luôn phụ thuộc người ngoài, cả về văn tự, văn hóa. Bỏ cụ thơ cũ đi để rước nàng thơ mới thì thơ mới cũng là du nhập. Ngay cả thơ ca cũng khó nói ...
  Từ khóa: ca dao, huy ba Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người