Bài viết Blog gần đây

 1. Quê nhà

  Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
  Tìm

  Nào ai biết những tâm hồn cô lẻ
  Sóng tình sôi quạnh quẽ thước phim đêm
  Xào xạc quanh màn lá rơi chạm gió
  Tạc lòng mình vẽ lại mấy mùa trăng

  Châm hào quang le lói hồn thơ mỏng
  Sương lạc canh trường khao khát hừng lên
  Tan chảy lá gan đọng lời tri kỷ
  Hong lời ca rải rác đỏ phận mình

  Ta khuyếch đại thời gian tìm điểm
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người