Bài viết Blog gần đây

  1. Thơ Đường - Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHỈ CẦN BÔNG

    NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG?
    TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG
    SỬU tủi hông tiền mà phải sống
    TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG
    MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng
    CÓ mãi trong chuồng tối vặt LÔNG
    HÔN được lần đầu sao thấy giống…
    LỄ nầy giản dị chỉ cần BÔNG.
    Huy Thanh
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người