Bài viết Blog gần đây

 1. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
  T R U N G T H U L Ắ N G


  Bảy tư
  Thu ánh trăng khơi
  Bể dâu
  Vỡ tiếng chào đời gió sương

  Bóng câu
  Nhập cõi vô thường
  Tay không
  Nhẫn chí
  Thiên đường phồn hoa

  Bột từ
  Tình Mẹ nghĩa Cha
  Rủi may
  Hồng phúc
  Tài ba
  Lửa lòng…

  Về thôi!
  Xanh với tuổi hồng
  Trăm năm được
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
  G I Á M À


  Giá mà không duyên tao ngộ
  Khỏi đằm ánh mắt người dưng
  Thơ nào khơi “châu hợp phố”
  Đâu thơm mía nướng ngọt lừng

  Giá mà môi son không lựng
  Sắt cầm sai nhịp sóng âm
  Tiếc chi khi đồ bán đứng
  Heo may nào buốt âm thầm

  Giá mà chối từ trái cấm
  Nguyện lòng kính Chúa dạ vâng
  Sẽ là hoàng hôn
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại