Bình luận Blog

 1. Ngọc Duy Phan -
  Avatar của Ngọc Duy Phan
  PHAN NGỌC DUY

  ( Khoán thủ chiết tự )
  PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
  A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
  N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
  N gắm cảnh làm thơ với mọi người
  G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
  O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
  C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
  DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

  Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016
 2. Lãng Tử Phiêu Diêu -
  Avatar của Lãng Tử Phiêu Diêu
  Hoàng hôn vọng tiếng Chim gù
  Bướm vàng đậu trái mù u đơm tình
  Đơn côi mảnh khuyết cung nghinh
  Chờ người mòn mỏi lặng thinh nốt sầu
  Thủy triều đo được nông sâu
  Tình mình cô lẻ đẫm màu đau thương
  Thôi đành cách trở dặm trường
  Người ơi có thấu...đôi đường từ ly....(NHC)