Bài viết Blog gần đây

 1. EM BÉ XY-RI

  Em bé nằm trên cát
  Sóng biển vỗ triền miên
  Nhưng xa rồi xa mãi,
  Đâu vòng tay mẹ êm..

  Một linh hồn bé bỏng
  Trong khói lửa chiến tranh
  Mang bao nhiêu hy vọng
  Giữa cuộc đời mong manh.

  Qua hoang tàn gạch đá
  Tới những miền điêu linh
  Tưởng bình yên xứ lạ
  Hết rồi mộng viễn chinh.

  Nơi bom rơi, đạn nổ
  Còn ...
  Từ khóa: em bé xi-ry Sửa Tag
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
 3. Quê nhà

  Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
  Con về bên mẹ chiều xuân

  Thềm mưa... tơ nhện... mắc xuân
  Óng vào mắt mẹ ngàn lần khói vương
  Canh ba chưa ấm chiếu giường
  Mẹ lừa rơm ấm... thả sương lúa đòng
  Lời ru xưa khỏa nước trong
  Trầu cay, vôi chát... thành dòng sữa ngon
  Khúc ca đưa võng mỏi mòn
  Ngàn tinh tú đậu mắt con đêm dài
  Quạt nan rích rắc hương cài
  Chõng tre hát
  ...
  Chuyên mục
  Chưa phân loại