• MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn


  LỆ TÌNH NGÂM
  Lại gió đông về giọt giọt rơi
  Xót lòng nhau lắm hỡi người ơi
  Thiên duyên giáng định mình đôi ngả
  Nghiệp dĩ mang theo khổ một đời
  Mấy thủa mây bay nhòe khóe mắt
  Bao lần gió cuốn lạt vành môi
  Thì thôi, trách nữa hồn đau lắm
  Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi.
  Mai Mơ
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc